Найлонови конуси Не се изискват специални адаптери Закрепване на конуса към основата с 2 или 4 винта Закрепването на конус с два винта е по-сигурно от модулното захващане. Стъпаловидните водачи на основата, които обикалят около 1 / 4 " отвор за в ...

RC модели