Спесификации:Артикул №: TOPA0910Размах на крилата: 81 in (2057 mm)Площ на крилата: 914 in (58.9 dm)Тегло: 17-19 lb (7.7-8.6 kg)Натоварване на крилата: 43 - 50 oz/ft (131 - 153 g/dm)Дължина на тялото: 66 in (1680 mm)Допълнително оборудване: два .46 cu in 2 ...

RC модели