Комплектът включва предавател RD6000, приемник RX851, 700mAh TX и 700mAh RX акумулаторни пакети, 230V адаптор за зареждане, 4 бр. SRM 102Z серво машинки.

RD8000 Е предавател отличаващ се с луксозен никелиран преден панел. Характерно за този предавател е двойния елеватор с допълнителен канал, позволяващ да се избегне торсионния ефект при самолетите с две серво машинки на елеватора. Възможността за предварит ...

Комплекта включва предавател VG-400, приемник RX851, 700mAh TX и 700mAh RX акумулаторни пакети, 230V адаптор за зареждане, 4 бр. SRM 102Z серво машинки.

RC модели